Ooops!
  • Коні
  • Корови
  • Свині
  • Вівці
  • Кози
  • Собаки
  • Коти

Цефокел 5%

Суспензія для ін’єкцій

Склад

Цефокел 5% — це готова до застосування суспензія для ін’єкцій, яка містить 50 мг/мл цефтіофуру, що володіє високою ефективністю проти майже всіх грампозитивних і грамнегативних патогенів.

Показання

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, собак і котів при захворюванні дихальних органів, а також тварин з копитною гниллю і метритом, які спричиняються мікроорганізмами, стійкими до цефтіофуру.

Спектр активності

Цефалоспорини — це антибіотики широкого спектру, які використовуються для лікування різноманітних інфекцій у тварин. Їх розподіляють на три «покоління», переважно за їхнім спектром антибактеріальної активності. Деякі з нещодавно розроблених цефалоспоринів не можуть бути просто віднесені до якогось одного з поколінь, однак їх зазвичай відносять до покоління, чиї антибактеріальні властивості вона найбільше нагадує. Цефтіофур не відноситься чітко до третього покоління цефалоспоринів і був названий цефалоспорином «нового покоління». Цефалоспорини третього покоління — це найбільш ефективні цефалоспорини проти стійких до антибіотиків грамнегативних бактерій і загалом не менше, а ймовірно більш ефективні, ніж інші цефалоспорини проти грампозитивних бактерій. Цефтіофур має ширшу активність проти грам-позитивних бактерій, у тому числі гарну активність проти стрептококів. Він виявляє активність проти штамів, які продукують беталактамазу, а також проти анаеробів, таких як Fusobacterium necrophorum і Bacteroides melaninogenicus. У клітинах, що активно ростуть, цефалоспорини зв’язуються з білками, що зв’язують пеніцилін у стінці клітини, викликаючи втручання у вироблення пептидогліканів стінки клітини і подальший лізис клітини в ізоосмотичному середовищі.

Терапевтична ефективність

Бактеріальні респіраторні захворювання у свиней. У свиней з природним розвитком бактеріальної пневмонії були виділені Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Salmonella cholerasuis і Streptococcus suis типу 2. Тварин лікували еквівалентом 3 мг цефтіофуру на кг маси тіла впродовж 3 днів. Лікування суттєво зменшило смертність, ураження легень та покращило видужання з приростом ваги порівняно зі свинями, які отримували плацебо. Респіраторні інфекції великої рогатої худоби. У клінічному дослідженні оцінювалася ефективність цефтіофуру гідрохлориду, який вводився підшкірно для лікування. Цефтіофур швидко перетворюється у десфуройлцетіофур, який має подібну з ним структуру і у більшості випадків аналогічну з цефтіофуром мікробіологічну активність. Важливим виключенням є Staphylococcus aureus, який у чотири-вісім разів менш чутливий до десфуройлцефтіофуру, ніж до цефтіофуру, а також Proteus mirabilis, який має сильно змінну чутливість до деяких метаболітів цефтіофуру. Високий рівень зв’язування білків цефтіофуром у дорослих тварин спричиняє відмінність його розподілу порівняно з іншими цефалоспоринами. Активний метаболіт також оборотно зв’язується з білками плазми, а завдяки транспорту з цими білками метаболіт концентрується у місці інфікування, виявляє активність і залишається активним у присутності некротичної тканини і залишків. Для більшості цефалоспоринів виведення відбувається шляхом ниркової канальцевої секреції і/або клубочкової фільтрації.

Гостра копитна гниль у великої рогатої худоби. Сім досліджень в умовах багатократного управління показали ефективність цефтіофуру у лікуванні копитної гнилі у м’ясної і молочної великої рогатої худоби, бактеріального компоненту респіраторної інфекції великої рогатої худоби у природних польових умовах. 60 тварин з подібними клінічними ознаками респіраторної інфекції лікували цефтіофуру гідрохлоридом у дозі 1 мг цефтіофуру на кг маси тіла впродовж 3 днів підряд або ж давали їм контрольне плацебо. На 15-й день тварин, які вижили, забивали, проводили їм розтин та оцінювали ураження легень. Обидва параметри суттєво покращилися у групі лікування цефтіофуром порівняно з контрольною групою, що вказує на ефективність цефтіофуру проти бактеріального компонента респіраторної інфекції великої рогатої худоби Гострий післяродовий метрит. Після підшкірного введення 1 мг цефтіофуру на кг маси тіла корів після родів концентрація цефтіофуру у плазмі, тканині матки і післяпологових виділеннях перевищила повідомлені значення мінімальної пригнічуючої концентрації для звичайних патогенів метриту (E. coli, F. necrophorum, A. pyogenes) (OKKER et al., 2002). Всі дослідження показали ефективність цефтіофуру у лікуванні гострої копитної гнилі великої рогатої худоби. Цефтіофур і окситетрациклін були співставні за ефективністю, причому у цефтіофуру була відмінна переносимість у місці введення та короткотривале або зовсім відсутнє відбраковування молока чи періоду виведення перед забоєм. (KAUSCHE et al., 2003)

Дозування

Для тварин будь-якого віку, підшкірно у таких дозах: Велика рогата худоба, вівці, кози: 1 мг цефтіофуру на кг маси тіла або 1 мл Цефокел 5% на 50 кг маси тіла один раз на добу впродовж 3-5 днів Собаки і коти: 2 мг цефтіофуру на кг маси тіла або 1 мл Цефокел 5% на 25 кг маси тіла один раз на добу впродовж 3-5 днів. Внутрішньом’язово у таких дозах: Свині: 3 мг цефтіофуру на кг маси тіла або 1 мл Цефокел 5% на 16 кг маси тіла на добу впродовж 3-5 днів Коні: 2 мг цефтіофуру на кг маси тіла або 1 мл на 25 кг маси тіла один раз на добу впродовж 3-5 днів. Перед використанням флакон потрібно добре потрусити. Якщо об’єм ін’єкції перевищує 15 мл для великої рогатої худоби і коней, 10 мл для свиней, 5 мл для телят, овець, кіз та собак, дозу потрібно розділити на дві та ввести шляхом ін’єкції у два різних місця.

Час виведення (каренція)

Свині: м’ясо: 5 днів.

Велика рогата худоба, вівці, кози, коні: м’ясо: 8 днів. Молоко дозволяється вживати без обмежень.